مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عباس
نام خانوادگی:محمودی
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

1. محل تولد: استان فارس- شهرستان لامرد.

2. از ابتدایی تا دیپلم در شهرستان لامرد.

3. ورود به حوزه علمیه شهرستان شهرضا سال 1378. تحصیل تا پایه هفتم.

4. ورود به قم سال 1385. تحصیل سطح و درس خارج.

5. ورود به مرکز تخصصی علوم حدیث 1388. تحصیل در سطح سه.

6. فارغ التحصیل سطح سه مرکز تخصصی علوم حدیث 1392.

7. پژوهشگر مرکز تخصصی علوم حدیث از سال 1390 تاکنون.