بررسی تحلیلی جایگاه و اعتبار کتاب التمحیص
37 بازدید
محل نشر: مجله حدیث حوزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده شناخت میزان اعتبار کتابی که مشتمل بر اخبار معصومان علیهم السلام است، تاثیر مستقیمی در توجّه به روایات آن دارد. محمد بن همام اسکافی، از بزرگان محدثین شیعه است. وی عالمی قابل اعتماد بود. کتاب التمحیص منسوب به اوست. این کتاب تا پیش از علامه مجلسی شناخته شده نبود اما در سند آغازین آن نام ابن همام به چشم می¬خورد. برخی هم این کتاب را به ابن شعبه حرانی نسبت داده¬اند. آیا التمحیص کتابی معتبر است؟ نوشتار حاضر می¬خواهد، شناسنامه¬ای تحلیلی از التمحیص ارائه کرده و زمینه را برای اعتبارسنجی آن فراهم کند. این مقاله دربردارنده نویافته¬هایی درباره ابن همام اسکافی و کتابش است. یافته¬های جدید در مباحثی چون انتساب کتاب به مولف، جایگاه مولف و کاربردی بودن روایات التمحیص قابل پیگیری است. کلیدواژه¬ها: التمحیص، ابن همام اسکافی، اعتبارسنجی، حوزه¬ی حدیثی بغداد، راویان حدیث شیعه، منابع حدیثی.